Sabahat Akkiraz – Tarikat Kutbu & Virane Sofrası

Tarikat kutbunda tecdit olmayan
Yediği haramdır yerse ne fayda
Makbul dergah biatına girmeyen
Ben layıkı şahım derse ne fayda

İsmi azam kaydına da düşmeyen
Dört kapıdan kırk makama geçmeyen
İşleğini yetmiş üçe geçmeyen
Güruh-u Naciyim derse ne fayda

Keşte-i Nuh gemisine binmeyen
Nar-ı baddan ab-ı hake inmeyen
Kubbe-i alemde temyiz olmayan
İsmine evladım koysa ne fayda

Cebrail havada kırk bin yıl döndü
Çok vakit Allahı gaipten bildi
Görünce bir kubbe üstüne kondu
Sen sensin ben benim derse ne fayda

Adem kubbe idi kubbe o idi
Cihan ne deryaydı ne de su idi
Evvel ahir gene dünya bu idi
Ahmak yüke özün vursa ne fayda

FEDAYİ tecellim nokta-i baya
Gahi hece okur gah verir zaye
Özü çürük kiriş koysa bu yaya
Menzil aldıramaz kursa ne fayda

Söz: FEDAYİ Yöresi: DİVRİĞİ

***—VİRANE SOFRASI—***

Virane sofrası sermiş meydana
Hakikatten yenen lokma sır olur.
Otuz iki velahette sever mestane
O sofraya el sunanlar er olur.

Gerçekler mümini işlekten bilir.
İşleği olmayan yorulur kalır
Yalancılar senlik benlik sazını çalar.
Onlar hakikati görmez kör olur.

Hakikatsiz işlek batındır uyma.
Nadanın sözünü özüne koyma.
Muhammet Ali’nin ahdından kayma.
Muhammet Ali’ye uyan nur olur.

Bulayım dersen yetmiş üçün kolayın
Evladı resule olmayız hayin.
Yalancı gerçekten alamaz payın
Gerçeklerin kavli ikrarı bir olur.

ESİRİ der müşkül oldu işimiz.
Acayiptir seçilmiyor düşümüz.
Gönül muhabbetini kesti kışımız.
Kesilmemiş kara çalı pur olur.

Söz: ESİRİ
Müzik Düzenleme: SABAHAT AKKİRAZ
Kaynak: HALKAÇAYIRI KÖYÜ – NARLI – KAHRAMANMARAŞ

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here