KÜN Âşık Sanatı Sempozyumu | Haydar Haydar / Muhlis Berberoğlu

Bu çalışma 2021 yılında Kapadokya Üniversitesi Âşık Sanatını Yaşatma ve Yaygınlaştırma Projesinin bir etkinliği olarak âşık sanatını gençlere tanıtmak ve bu kültürün yaşamasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2021 yılının Hacı Bektâş-ı Velî Yılı olması dolayısıyla insan sevgisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri yücelten ve gelecek nesillere aktaran Bektaşi sözlü kültürünü yansıtan on eser seçilmiş, bu on eser icra edilerek kayıt altına alınmış ve bu videolar müzik platformlarında paylaşılmıştır. Bektaşi geleneğinde derin izler bırakan bu eserler, Anadolu’nun yalın tabiatını örnekleyen çeşitli mekânlarda kaydedilmiştir.

Bu kapsamda Hacıbektaş ilçesinde, 700 yıllık olduğuna inanılan bir ardıç ağacının gölgesinde Muhlis BERBEROĞLU’nun yorumuyla icra edilen bu eserin, 17. yüzyıl şairi olarak kabul edilen mutasavvıf şairlerden Kul Nesimî’ye ait olduğu rivayet edilmektedir.

Eserde, insanın her solukta baş başa kaldığı nefsiyle mücadelesi sırasında halkın kınamalarını “halktan uzaklaşıp Hakk’a varma”nın bir vesilesi olarak övgü kabul eden Melamîlik anlayışının izleri vardır.

Âşık, deyiş boyunca aman dileyeceği tek varlığın Tanrı olduğunu vurgulamak için kendisini insanlardan soyutlar. Nihayet kavuşma hasreti çektiği tek sevgili olan Tanrı’nın yüce varlığına kavuşur.

Şiir: Ben melâmet hırkasını kendim geydim eğnime Âr-ü nâmus şişesini taşa çaldım kime ne Gâh çıkarım gökyüzüne seyrederim âlemi Gâh inerim yeryüzüne seyreder âlem beni Gâh giderim medreseye ders okurum Hak için Gâh giderim meyhaneye dem çekerim ışk için Sofular haram demişler ışkımın şarabına Ben doldurur ben içerim günah benim kime ne Sofular secde ederler mescidin mihrabına Benim ol dost eşiğidir secdegâhım kime ne Nesîmî’ye sordular kim yârin ile hoş musun? Hoş olam yâ olmayayım ol yâr benim kime ne Kaynak: Cahit Öztelli – Kul Nesimî – Demos Yayıncılık Organizasyon: Yusuf Gökkaplan Kayıt: Ozan Deniz Süzer Mix-Mastering: Ahmet Gökhan Coşkun Yönetmen / Kurgu-Montaj: Edip Bülbül Yönetmen Yardımcısı: Murat Can Çetinkaya Görsel Efekt: Çağdaş Geniş Renklendirme: Zeki Tan Müzik Danışmanları: Muhlis Berberoğlu, Hasan Albayrak

Aşık Sanatı Sempozyumu için: http://asiksanati.kapadokya.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.