KÜN Âşık Sanatı Sempozyumu | Efendim Efendim / Özgür Polat

Bu çalışma 2021 yılında Kapadokya Üniversitesi Âşık Sanatını Yaşatma ve Yaygınlaştırma Projesinin bir etkinliği olarak âşık sanatını gençlere tanıtmak ve bu kültürün yaşamasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2021 yılının Hacı Bektâş-ı Velî Yılı olması dolayısıyla insan sevgisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri yücelten ve gelecek nesillere aktaran Bektaşi sözlü kültürünü yansıtan on eser seçilmiş, bu on eser icra edilerek kayıt altına alınmış ve bu videolar müzik platformlarında paylaşılmıştır. Bektaşi geleneğinde derin izler bırakan bu eserler, Anadolu’nun yalın tabiatını örnekleyen çeşitli mekânlarda kaydedilmiştir.

Bu kapsamda Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde bulunan, 80 yılı aşkın bir süredir ayakta duran ve son zamanlarda ise kullanılmayan eski bir cem evinde Özgür POLAT tarafından icra edilen eserin sözlerinin Erzurumlu Aşık Noksani’ye ait olduğu bilinmektedir. Noksânî, 19. Yüzyılda yaşamış Bektaşi geleneğinden gelen tekke şairlerindendir. Noksânî mahlasının yazdığı bir dörtlük üzerine Sadık Dede tarafından verildiği rivayet edilmektedir. Noksânî’nin şiirlerinden Bektaşi geleneğine özgü derin bir bâtıni ve tasavvufi bilgisi olduğu dikkatleri çekmektedir. Devriye, nutuk, düvaz imam, elif nâme ve nefes gibi tasavvufi Türk edebiyatı türlerinde başarılı örnekleri de bulunmaktadır. Bu eserde, bir müridin Tanrı aşkına giden yolu gösteren pîre karşı duyduğu sevgi, sadakat, saygı ve hayranlık ifade edilmektedir. Bu icrada müziğin esas alındığı kaynak, 2007 yılında 106 yaşında iken aramızdan ayrılan Firik Dededir.

Kaynak: http://teis.yesevi.edu.tr/madde-detay…

Efendim efendim canım efendim Ben senin kulunam sen benim sultanım Efendim efendim canım efendim Ben senin kulunam sen benim sultanım Yüzün şems ü kamer gözlerin nurdur Ayın hilaline benzer kaşların On sekiz bin alem hüsnüne kuldur Lebin Kevserdir dürdür dişlerin Seni sevenlerin can içinde canısın Aşıklar katredir sen ummanısın Gönül bir gemidir sen dümenisin Yelken açmak ister bu dervişlerin Cemalin benzettim ümmü’l-kitaba Arifler zerredir sen afitaba Noksani kusurum gelmez hisaba Şah’ım aft kıl cümlemizin suçların Efendim efendim canım efendim Ben senin kulunam sen benim sultanım Efendim efendim canım efendim Ben senin kulunam sen benim sultanım Kaynak: Atalay, Adil Ali (1997). Erzurumlu Halk Ozanı Noksânî Baba. İstanbul: Can Yay. Organizasyon: Yusuf Gökkaplan Kayıt: Ozan Deniz Süzer Mix-Mastering: Ahmet Gökhan Coşkun Yönetmen / Kurgu-Montaj: Edip Bülbül Yönetmen Yardımcısı: Murat Can Çetinkaya Renklendirme: Zeki Tan Müzik Danışmanları: Muhlis Berberoğlu, Hasan Albayrak

Aşık Sanatı Sempozyumu için: http://asiksanati.kapadokya.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.