KÜN Âşık Sanatı Sempozyumu | Keskin Semahı / Başak KÜREŞ

Bu çalışma 2021 yılında Kapadokya Üniversitesi Âşık Sanatını Yaşatma ve Yaygınlaştırma Projesinin bir etkinliği olarak âşık sanatını gençlere tanıtmak ve bu kültürün yaşamasına katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Proje kapsamında 2021 yılının Hacı Bektâş-ı Velî Yılı olması dolayısıyla insan sevgisi, hoşgörü ve barış gibi değerleri yücelten ve gelecek nesillere aktaran Bektaşi sözlü kültürünü yansıtan on eser seçilmiş, bu on eser icra edilerek kayıt altına alınmış ve bu videolar müzik platformlarında paylaşılmıştır.

Bektaşi geleneğinde derin izler bırakan bu eserler, Anadolu’nun yalın tabiatını örnekleyen çeşitli mekânlarda kaydedilmiştir. Bu kapsamda Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yer alan Hasan Dede Külliyesi’nde Başak KÜREŞ tarafından icra edilen bu icra edilen bu eserin sözlerinin Pir Sultan Abdal’a ait olduğu bilinmektedir.

“Döndün mü Benden Yüzü Dönesi” ismiyle de bilenen eser Musa EROĞLU tarafından derlenmiştir. İç Anadolu Bölgesi halk müziğine önemli katkıları olan, Abdal müziğinin önde gelen temsilcilerinden Hacı TAŞAN tarafından bestelenmiştir. Eserde verilen sözü tutmayı, sözünün eri olmayı imanın kendisiyle eş tutan ve insan olmanın bir göstergesi olarak kabul eden dünya görüşünün izleri daha ilk bakışta dikkati çeker.

Sözünden dönenler sert bir dille kınanmakla kalmaz, aynı zamanda şefaat kapılarının kapanmasını hak edenler olarak tanımlanırlar. Esere, âdeta semaha adını da veren “keskin” bir üslup hâkimdir. Döndün mü benden yüzü dönesi Verdiğin ikrara saldım ben seni İkrarı boynuna kement olası Verdiğin ikrara saldım ben seni Pir Sultan Abdal’ım imandır iman Münkirin kalbinden gitmesin güman Şefaat etmesin ol ahir zaman Verdiğin ikrara saldım ben seni Kaynak: Abdülbaki Gölpınarlı & Pertev N. Boratav- Pir Sultan Abdal- Derin Yayınları, 1. Basım, 2010. s. 224. Organizasyon: Yusuf Gökkaplan Kayıt: Ozan Deniz Süzer Mix-Mastering: Ahmet Gökhan Coşkun Yönetmen / Kurgu-Montaj: Edip Bülbül Yönetmen Yardımcısı: Murat Can Çetinkaya Görsel Efekt: Çağdaş Geniş Renklendirme: Zeki Tan Müzik Danışmanları: Muhlis Berberoğlu, Hasan Albayrak Aşık Sanatı Sempozyumu için: http://asiksanati.kapadokya.edu.tr/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.